МОРБИДЕН РИТУАЛ ВО БУГАРИЈА: Врзуваат кучиња и ѕверски ги вртат додека не се зашеметат!

Како кај нас, така и во другите земји постојат чудни обичаи кои ги практикувале нашите предци.

Дене, некои од нив сеуште се практикуваат, а некои се веќе заборавени.

Но вакво нешто досега сигурно не сте виделе!

Во Бугарија локалното население практикува еден пагански ритуал кој за денешно време изгледа премногу варварски и нехумано.

ВЕСТА ПРОДОЛЖУВА НА СЛЕДНАТА СТРАНА!

1 2

Comments are closed.