СТЕ ПОЛОЖИЛЕ ЛИ ТЕСТОВИ ПРЕКУ ВРСКИ: Кое возило има предност?

Имаме три возила што доаѓаат од спротивен правец, кое од нив има предност???

Tестовите за возачи за некого претставуваат голем проблем. Некои навистина течко ја сфаќаат логиката и првилата за преминување преку раскрсница и затоа многу честопредизвикуваат сообраќајни несреќи.

Првенство на минување, знаци, семафори… сето тоа е збунувачко.

Погледнете ја оваа ситуација на раскрсница. Имаме три возила што доаѓаат од спротивен правец. Едното возило оди налево, другото надесно, а третото го задржува правецот.

Но, кое од нив има предност.

Пишете го редоследот напоминување во коментар!

Comments are closed.